Multilaminados

Multilaminados

  • Okume 244 x 122 12 mm, 15 mm, 18 mm
  • Ambay 220 x 160 12mm, 15 mm, 18 mm